1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
woensdag 23 april 2014
Login

Speciaal Onderwijs
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Leerlingenzorg

Dorothee Simons verlaat De Buitenhof

 

Na een dienstverband van bijna 19 jaar gaat Dorothee Simons, lid van het MT van de Buitenhof en verantwoordelijk voor het VSO, per 1 mei 2014 De Buitenhof verlaten i.v.m. het aanvaarden van de functie van directeur van het Herlecollege.

Wij zullen met een lach en een traan afscheid van haar nemen, waarbij we stilstaan bij de vele verdiensten die ze heeft gehad voor de Buitenhof.

Wij zijn ervan overtuigd dat het Herlecollege een goede keuze heeft gemaakt.

 

Marc Verleun

Directeur Buitenhof 

 

Inloopmiddag De Buitenhof

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Graag nodigen wij u uit om op woensdag 16 april a.s. de inloopmiddag van onze school te bezoeken. Deze inloopmiddag is bedoeld voor ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes van de leerlingen van onze school. U bent van harte welkom van 12.30u tot 14.30u. Wij verzoeken u vriendelijk deze tijden te respecteren.

In de ochtend volgen de leerlingen het reguliere lesprogramma. Leerlingen waarvan de ouders komen wachten op school. Indien uw kind gebruik maakt van taxivervoer, dient u het taxibedrijf hiervan op de hoogte te brengen.

Leerlingen waarvan de ouders/ verzorgers niet kunnen komen gaan om 12.15u naar huis/ groep.

 

 

 

 

 

 

 

Volledig aanbod Havo op de Buitenhof

pilothavoIn schooljaar 2010-2011 zijn we binnen VSO LEER gestart met Havo 4/5. Vanaf schooljaar 2012-2013 biedt De Buitenhof ook aan onderbouwleerlingen de mogelijkheid om op Havo niveau onderwijs te volgen.

In de onderbouw van het VSO begeleidt de eigen docenten de leerling. Er wordt gewerkt uit de reguliere VO methodes. De leerlingen zitten zoveel mogelijk qua niveau ingedeeld in de groepen.

Lees verder

Ouderavonden


ouderavondEr worden jaarlijks thema avonden georganiseerd voor ouders / opvoeders.
Verschillende thema`s kunnen aan bod komen, zoals vervolgonderwijs, werk, stage, diverse psychiatrische problematieken.
(uitleg en opvoedingshandvatten voor thuis en op school) …
Ouders kunnen zelf ook thema`s aandragen voor dergelijke avonden. Bij voldoende belangstelling organiseren wij een bijeenkomst.

Best Practice

Passend onderwijs is een goede zaak, wie kan ertegen zijn dat leerlingen passend onderwijs krijgen. De andere kant is, dat het nogal wat van leerkrachtcompetenties vraagt om dit te bieden bij leerlingen met psychiatrische problematieken.
Derhalve heeft zorgcoördinator Giel Vaessen van stichting Alterius een handzaam boekje geschreven dat kan helpen bij het maken van individuele handelingsplannen voor deze leerlingen.

Lees verder

Wet kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs

Wet Kwaliteit (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Met ingang van 1 augustus 2013 is de wet kwaliteit (V)SO van kracht.

Inzet van de nieuwe wetgeving is een kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs met als doel de participatie van leerlingen met een beperking in de maatschappij te vergroten.

Lees verder

footerlogostjozef
Footerlogoalterius

Bezoekers Online

We hebben 3 gasten online

Adres Gegevens

De Buitenhof, locatie Heerlen
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
tel:  045-5711896

De Buitenhof, locatie Maastricht
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht
Kameleon 06-12070410
Mikx 043-8889610

Bovenbouw VSO Buitenhof
Heldevierlaan 2
6415 SB Heerlen
045 851 11 13

info@buitenhof-school.nl
www.buitenhof-school.nl