1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Algemeen

In augustus 2008 zijn Stichting De Buitenhof en Stichting St. Jozef gefuseerd. Het betreft hier een besturenfusie. De naam van de nieuwe Stichting is Alterius. De Buitenhof, school voor langdurig zieke kinderen en St. Jozef, school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen zijn de twee scholen die onder de nieuwe stichting ressorteren. Beide scholen richten zich op leerlingen met gedragsproblematiek. De Buitenhof is een gespecialiseerd instituut voor leerlingen met psychiatrische problematiek, voor langdurig (psychiatrisch) zieke kinderen.
Een aanzienlijk deel van onze leerlingen is in behandeling of in behandeling geweest bij de Kinder- en Jeugdpsychiatrische kliniek Wickraderheem of bij de behandelsetting van Mondriaan in Maastricht. Met de kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek bestaat een samenwerkingsovereenkomst.

De Buitenhof kent twee sectoren. De sector S.O. (Speciaal Onderwijs) en de sector V.S.O. (Voortgezet Speciaal Onderwijs).
De sector S.O. is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De sector V.S.O. wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar.
 

Raad van Toezicht, bestuur, directie en adressen:

Algemeen directeur/ bestuurder:
Dhr. T. Bisscheroux

Directeur:
Dhr. M. Verleun

Raad van Toezicht:
De heer Voorbraak Voorzitter
De heer Suilen Lid
Mevrouw Sieben Lid
Mevrouw van der Laak Lid
De heer Caelen Lid
Mevrouw Chatrou Lid
Adres en telefoon:
De Buitenhof
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN    
Telefoon: 045 - 5 71 18 96
Telefax: 045 - 5 71 22 14
Postadres bestuur:
Stichting De Buitenhof
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
De Buitenhof - Locatie Maastricht
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht
Telefoon:  043-8889610

Algemeen e-mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Medezeggenschapsraad

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?
De samenstelling van de medezeggenschapsraad is gesplitst in een personeelsgeleding en een oudergeleding. Voorzitter van de medezeggenschapsraad is de heer P. Steinbusch.
In verband met verkiezingen zal de samenstelling van de MR wijzigen.

Waarover praat de medezeggenschapsraad?
In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op zijn beurt kan de MR elk standpunt, op eigen initiatief, kenbaar maken aan het bestuur.

Blijft het bij praten alleen?
De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Zijn er verschillen tussen geledingen?                                                                                   
De verschillende geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht. Kortom: geen van de geledingen staat ooit “buitenspel”.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Mochten er vragen zijn die u wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de heer P.Steinbusch, voorzitter van de MR.

footerlogostjozef
Footerlogoalterius

Bezoekers Online

We hebben 13 gasten en geen leden online

Adres Gegevens

De Buitenhof, locatie Heerlen
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
tel:  045-5711896

De Buitenhof, locatie Maastricht
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht
Mikx 043-8889610

Bovenbouw VSO Buitenhof
Heldevierlaan 2
6415 SB Heerlen
045 851 11 13

info@buitenhof-school.nl
www.buitenhof-school.nl