1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat:
Een ieder die onze school binnen komt merkt dat De Buitenhof anders is. Er wordt anders gewerkt en opgevoed, in vergelijking met een basisschool of een andere vorm van (regulier) onderwijs. Dat ligt aan het gegeven dat wij anticiperen op het gedrag van meer dan 240 leerlingen die elk om verschillende redenen onderwijs volgen op De Buitenhof.
Het is niet zo dat alle leraren en medewerkers op dezelfde wijze op onze leerlingen reageren. Dat kan ook niet met zoveel verschillende karakters, maar we trekken één lijn en zijn het eens over een groot aantal regels, maatregelen, straffen en beloningen.

De aanpak wordt, over het algemeen, gekenmerkt door:
  • Een duidelijk herkenbare structuur. Uniforme regels en afspraken voor alle leerlingen. Regelmaat is belangrijk. Daarnaast is er echter ook ruimte om eens af te wijken van het rooster, mits dit in overleg met de directie gebeurt.
  • Een consequente benadering. Wat we vandaag niet goed vinden, vinden we morgen ook niet goed.
  • We proberen een veilig en rustig klimaat te creëren.
Het streven is leerlingen zich prettig te laten voelen op school. De mate van welbevinden is van groot belang voor hun verdere ontwikkeling.

Een veilig schoolklimaat:
De leerlingen die De Buitenhof bezoeken hebben soms sterker dan anderen behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Dit is vaak moeilijk te verwezenlijken als dezelfde leerlingen hun frustraties, onmacht of onbegrip op elkaar afreageren. Toch streven wij naar een klimaat waarin de leerlingen begrip leren op te brengen voor elkaars onmacht. Voor zaken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen worden meteen oplossingen gezocht.
De leraren hanteren de regels, in de omgang met de leerlingen, consequent. Wanneer regels worden overtreden zal de leraar moeten optreden. Wanneer het bedreigende situaties betreft voor de persoon in kwestie of anderen, is fysiek ingrijpen soms onvermijdbaar.
footerlogostjozef
Footerlogoalterius

Bezoekers Online

We hebben 21 gasten en geen leden online

Adres Gegevens

De Buitenhof, locatie Heerlen
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
tel:  045-5711896

De Buitenhof, locatie Maastricht
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht
Mikx 043-8889610

Bovenbouw VSO Buitenhof
Heldevierlaan 2
6415 SB Heerlen
045 851 11 13

info@buitenhof-school.nl
www.buitenhof-school.nl