1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Veilig in en om school

Het is belangrijk om je veilig te kunnen voelen in en om je les- en schoolomgeving.roosenboom alterius00521
Dat geldt niet alleen voor een leerling, maar ook voor medewerker en bezoeker van een school. Om dit belang te onderstrepen en hierover concreet samenwerkingsafspraken te maken, ondertekende Alterius samen met organisaties uit onder andere onderwijs en overheid 1 maart jl een convenant.

Met dit convenant gaan de partijen samenwerkingsafspraken aan met betrekking tot de veiligheid in en rondom scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de gemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Simpelveld, Voerendaal en Kerkrade. Bij de ondertekening van het convenant waren bestuurders van de samenwerkende organisaties en de leden van de werkgroep VIOS (Veiligheid in en om Scholen) aanwezig. Ook enkele opleidingsinstellingen uit Sittard ondertekenden het convenant.

VIOS richt zich op thema's die zowel landelijk als lokaal spelen. Convenantpartners wisselen informatie en ervaringen uit over uiteenlopende thema's zoals pesten, loverboys en drugs, maar ook over de gezonde school en het vergroten van assertiviteit en weerbaarheid. "Door de samenwerking kunnen we beter op situaties inspringen en kunnen thema's bespreekbaar en wellicht voorkomen worden. Niet alleen scholieren, maar ook docenten en bezoekers moeten zich veilig voelen binnen scholen. Het convenant VIOS draagt daar aan bij", aldus de Kerkraadse wethouder Jo Schlangen (Onderwijs) namens de convenantpartners.

footerlogostjozef
Footerlogoalterius

Bezoekers Online

We hebben 9 gasten en geen leden online

Adres Gegevens

De Buitenhof, locatie Heerlen
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
tel:  045-5711896

De Buitenhof, locatie Maastricht
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht
Mikx 043-8889610

Bovenbouw VSO Buitenhof
Heldevierlaan 2
6415 SB Heerlen
045 851 11 13

info@buitenhof-school.nl
www.buitenhof-school.nl