De Buitenhof

Op De Buitenhof geven we onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.
De school heeft verschillende leslocaties. Op welke locatie de leerling les krijgt, hangt onder andere af van de leeftijd, het perspectief
en het niveau van de leerling.

Welkom op De Buitenhof!
Maak kennis met onze school en kijk hoe onze leerlingen hun school ervaren.

Informatie beperkte leerlingeninstroom

De constante toestroom van leerlingen en krapte op de arbeidsmarkt maakt dat verdere groei in (v)so niet (goed) opgevangen kan worden en groepen vol raken.

Nieuws

Vakantierooster so schooljaar 2024-2025

Hier vind je het vakantierooster en schooltijden voor de so-afdeling van schooljaar 2024-2025.

Lees meer

Vakantierooster vso schooljaar 2024-2025

Hier vind je het vakantierooster en schooltijden voor de vso-afdeling van schooljaar 2024-2025.

Lees meer
Praktische info De Buitenhof schooljaar 2024-2025

Praktische informatie De Buitenhof

Download hier de praktische info voor het schooljaar 2024-2025.

Schoolgids De Buitenhof schooljaar 2023-2024

Schoolgids De Buitenhof

Hier kun je de volledige schoolgids voor het schooljaar 2023-2024 downloaden. De versie voor het nieuwe schooljaar volgt snel.

Onze zorg in onderwijs

Wij bieden onze leerlingen niet alleen onderwijs, we zorgen ook voor ze. Samen met ouders/verzorgers en in sommige gevallen ook behandelaren, kijken we wat goed is voor onze leerlingen. We proberen onze leerlingen zo te ondersteunen dat zij soepel door hun schooltijd lopen. 

De leerkracht is de persoon die de algemene ‘leiding’ heeft tijdens een schooldag. Als het nodig is, wordt hij of zij bijgestaan door iemand van de Commissie voor Begeleiding (CvB). De CvB bestaat uit een groep leerkrachten die zich bezighoudt met de specifieke zorg voor de leerlingen. Door hun expertise kunnen zij de leerkracht en de leerling(en) goed begeleiden en verder helpen.
Bij ons gaan onderwijs en zorg hand in hand!

Zorg in onderwijs Buitenhof Alterius

Hoe kijken ouders naar onze school?

‘Ze weten wat mijn zoon nodig heeft. Ze begrijpen hoe hij denkt en handelt en daardoor weten ze hoe ze daarop moeten inspelen.’ vervolgt ze. ‘En dat geeft rust.'

so (speciaal onderwijs)

Informatie over ons onderwijs en locaties voor de leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Lees meer

vso (voortgezet speciaal onderwijs)

Informatie over ons onderwijs en locaties voor de leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Lees meer
Favoriete plek op onze school Buitenhof Alterius

Favoriete plek op onze school

Iedereen heeft op school wel een plek waar hij zich het meest thuis voelt. Wij vroegen onze leerlingen naar hun favoriete plek. 

Bentley (5 jaar): 'Mijn lievelingsplek is de bouwhoek. Daar kan ik lekker bouwen en spelen met LEGO.'

Benjamin (10 jaar): 'Mijn eigen plek, omdat het zo fijn dicht is door het schotje.'

Dante (11 jaar): 'Het ICT-lokaal. Daar kan ik me echt ontspannen.'

Jeremy (13 jaar): 'Mijn favoriete plek is de klas, dat is een veilige en fijne plek.'

Schoolondersteuningsprofiel so

Hoe is de ondersteuning en begeleiding op het so-gedeelte van onze school geregeld? Dat beschrijven we in ons schoolondersteuningsprofiel. Download het hier.

Schoolondersteuningsprofiel vso

Hoe is de ondersteuning en begeleiding op het vso-gedeelte van onze school geregeld? Dat beschrijven we in ons schoolondersteuningsprofiel. Download het hier.

Aandacht voor gezondheid

Hier zie je één van onze leerlingen op de locatie Kloosterkensweg een heerlijke salade klaar maken. 'Iedere schooldag werkt een groep leerlingen met veel plezier aan de gezonde lunch', zo vertelt een leerkracht van onze school. 'En, ze serveren de lunch zelf uit aan onze collega's die deze hebben besteld.'.

We besteden op school veel aandacht aan sociale veiligheid met thema's als 'voeding', ‘sociale media’, ‘relaties en seksualiteit’, ‘loverboys’ en 'roken, alcohol- en drugspreventie'.
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 

Aandacht voor gezondheid bij Buitenhof Alterius

Op het internet kun je allerlei problemen tegenkomen. Zo kun je bijvoorbeeld gepest worden via internet. Of er kunnen nare foto's of filmpjes van jou worden geplaatst, terwijl je dit niet wilt. Via Meldknop.nl kun je informatie en advies krijgen om het internetprobleem op te lossen.
Je kunt ook per e-mail of telefoon direct hulp inroepen van deskundigen van organisaties als de Kindertelefoon en Pestweb.
 

Buitenhof muziek speciaal onderwijs Alterius

Het leukst om te doen...

Wij vroegen onze leerlingen uit het vo wat zij het leukst vinden om op school te doen.

Hier de reactie van Jeremy, één van onze leerlingen.

'Het leukst vind ik het om muziek te maken. Het muzieklokaal is ook mijn favoriete plek op school.
Muziek maken is mijn hobby. Als ik muziek kan maken, word ik elke keer rustig en blij.'

MR

MR

De medezeggenschapsraad van de Buitenhof helpt en denkt mee in het schoolbeleid. Wat ze precies doen, lees je hier.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) geeft jaarlijks subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en het steun geven aan arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van het beschikbare subsidiebudget is bestemd voor (ex-)leerlingen van het VSO en het Praktijkonderwijs, die in het derde leerjaar zijn ingeschreven (vanaf 15 jaar) of maximaal 24 maanden zijn uitgestroomd.
Voor de periode schooljaar 2022-2023 stelt het ESF subsidie beschikbaar voor het VSO en het Praktijkonderwijs. Binnen dit traject is het mogelijk voor deze scholen om via de centrumgemeente de arbeidsmarktregio subsidie aan te vragen m.b.t. stage-werkplekleren, branchegerichte cursussen, job coaching en leerwerkbedrijf.
Meer informatie over onze activiteiten? Neem contact op met één van onze collega's.

Feitjes van de basisschool (so)

Welke vakken krijgen onze leerlingen? Hoe beoordeelt de inspectie onze school? Deze en meer vragen worden beantwoord op Scholen op de kaart.

Buitenhof vso

Feitjes van de middelbare school (vso)

Hoeveel leerlingen telt onze school? Met welke instanties werkt onze school samen? Deze en meer vragen worden beantwoord op Scholen op de kaart.

Werken bij De Buitenhof?

Wil jij aan de slag bij De Buitenhof? Kijk dan hier voor ons actuele aanbod van vacatures.


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!